Covidien Ev Tipi Ventilatör Cihazı

COVİDİEN 560 EV TİPİ VENTİLATÖR

Covidien Puritan Bennett 560 Ev Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı

  • Pozitif Basınç ventilasyonu
  • Yardım/Kontrol, SIMV veya CPAP ventilasyon modları
  • Hacim Kontrol, Basınç Kontrol ve Basınç Desteği dahil solunum tipleri

Hedef Ortamlar

  • Ventilatör kurum, ev veya taşınabilir ortamlarda kullanım için uygundur.

Operasyonel Kullanım

PuritanBennett 560 Taşınabilir Ventilatör ventilasyon desteği sağlamak üzere bir mikro türbin kullanır. Klinisyenler hastaları ventilatöre bağlamak için çeşitli arayüzler kullanırlar: nazal maskeler veya tam yüz maskeleri; endotrakeal veya trakeotomi tüpleri.

Kullanıcı tarafından seçilebilir ventilasyon modları:

  • Asistli Kontrollü Hacim (V A/C)
  • Asistli Kontrollü Basınç (P A/C)
  • Hacim Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (V SIMV)
  • Basınç Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (P SIMV)
  • Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı (CPAP)
  • Apneventilasyonuyla Basınç Destek Ventilasyonu (PSV/ST)